Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Jase & Joy

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website www.jasejoy.nl (“Website”) en op elke reservering gemaakt via onze Website. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Gebruikers van deze Website (“Gebruikers”) worden geacht deze laatste versie te aanvaarden bij elk gebruik van de website. Jase & Joy is een divisie van Euretco B.V. gevestigd te (3871 JZ) Hoevelaken, Koninginneweg 1 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr 20074112.

Aanvaarding en wijziging van de Gebruikersvoorwaarden

Jase & Joy biedt Gebruikers een online zoekservice en reserveringsdienst aan onder voorbehoud van de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Gebruikersvoorwaarden.

Gebruikers verklaren en erkennen dat ze deze Gebruikersvoorwaarden volledig hebben gelezen. Bovendien leidt het gebruik van eender welke aangeboden dienst op de website van Jase & Joy tot een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Gebruikersvoorwaarden door de Gebruiker.

Gebruik van de Website

De Website is een platform dat de Gebruiker de mogelijkheid geeft om, naast andere functionaliteiten, contact op te nemen met de afhaallocaties die op de Website te vinden zijn voor het doen van reserveringen. Jase & Joy treedt uitsluitend op als een tussenpersoon indien de Gebruiker een artikel  reserveert in een van de betreffende afhaallocaties . Elke reservering op de Website verwijst naar een artikel dat aangeboden wordt door een afhaallocatie (derde partij).

De getoonde informatie op onze website bevat een omschrijving van het aangeboden artikel, de prijs en het adres van de afhaallocatie. De getoonde prijs van het betreffende artikel is inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Voor onjuist vermelde prijzen is Jase & Joy niet verantwoordelijk. Jase & Joy is ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van de reservering of tijdelijke onbereikbaarheid van de website. Alle betalingen vinden plaats in en aan de afhaallocatie.

Gebruikers dienen 18 jaar of ouder te zijn om gebruik te maken van de website, tenzij toestemming is gekregen van een ouder of voogd. Gebruikers zijn verplicht enkel juiste gegevens aan Jase & Joy door te geven.

Hoe werkt het?

Via onze website www.jasejoy.nl kiest u een artikel en een afhaallocatie. Vervolgens kunt u het artikel in reserveren. De reservering blijft 5 dagen geldig.  U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw reservering. Op de 5e dag na de dag van de reservering vervalt de reservering. Indien een reservering leidt tot een koopovereenkomst, dan kunnen op die koopovereenkomst algemene voorwaarden van de afhaallocatie van toepassing zijn.